Preventívne opatrenia

Preventívne opatrenia vzťahujúce sa k ochoreniu COVID-19.

AKTUALIZÁCIA K 2.11.2020

Vážený obchodný partner, chceli by sme Vás týmto informovať, že vzhľadom na závažnosť situácie so šíriacim sa ochorením COVID-19 boli v spoločnosti Alusolid s.r.o. zavedené nasledujúce preventívne opatrenia:

  • Všetci návštevníci vrátane vodičov nákladných vozidiel budú vpustení do areálu po predložení platného negatívneho testu na COVID19 a sú povinní nosiť na tvári ochrannú masku, rúšku alebo respirátor a na rukách ochranné rukavice počas celej doby prítomnosti v areáli spoločnosti Alusolid s.r.o..
  • Vstup do kancelárií a výrobných prevádzok spoločnosti je bez povolenia zodpovedného pracovníka spoločnosti Alusolid s.r.o. prísne zakázaný.
  • Vodiči nákladných vozidiel sú povinní zotrvať v kabíne svojho nákladného vozidla po celý čas ich prítomnosti v areáli spoločnosti Alusolid s.r.o., s výnimkou prípravy vozidla na nakládku resp. vykládku materiálu. Po kontrole nakládky zodpovedným pracovníkom spoločnosti Alusolid s.r.o. si vodič prevezme prepravné dokumenty vo vstupnej hale budovy pred vstupom do kancelárie expedície v nevyhnutnom čase na vybavenie.
  • Ak bol vo Vašej spoločnosti pozitívne potvrdený test na ochorenie COVID-19, dôrazne Vás žiadame, aby ste o tom bezodkladne informovali kontaktnú osobu v spoločnosti Alusolid s.r.o..

Prosím informujte Vašich zamestnancov a obchodných partnerov (transportné spoločnosti, obchodných predajcov, atď.), ktorí sú zapojení do dodávateľsko- odberateľského reťazca spoločnosti Alusolid s.r.o., aby dodržiavali vyššie uvedené nariadenia.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

 

logo

ALUSOLID, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
949 01, NITRA

výroba okien / korešpondenčná adresa:

Štrajková 8, 972 51 Handlová

Člen združenia REVOLUČNÉ OKNÁ
Združenie autorizovaných výrobcov
plastových okien a dverí
Salamander GmbH